Τοποθεσία

Τα Ναυπηγεία μας βρίσκονται στο λιμάνι της Νέας Περάμου (ή Μεγάλο Πεύκο) και απέχουν 38 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Κύριος άξονας επιλογής του σημείου που βρισκόμαστε είναι η δυνατότητα εύκολης προσέγγισης των σκαφών του μεγέθους που εξυπηρετεί η μονάδα, σε περιοχή που διαθέτει τις κατάλληλες γεω-μορφολογικές συνθήκες (απαιτούμενα βάθη, προσήνεμο κλπ.).

Μέσω της Αττικής οδού υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλα τα σημεία του Λεκανοπεδίου. Η φυσική γειτνίαση με τον Πειραιά την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση του προσωπικού και των συνεργείων και την μικρή απόσταση από τις βασικές πηγές υλικών, πρώτων υλών, αναλωσίμων, οργάνων και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάλογη ανάγκη.

 
Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου